عنوان گروه آموزشی دانشکده علوم انسانی
نام -
نام خانوادگی -
      کلاس جبرانی
 

جبرانی کلاس درس فقه استد لالی3 :قواعد فقه 2 :استاد سلیمی روز چهارشنبه مورخ 19 /9 /93  و 26 /9 /93 از ساعت 15 الی 17 در کلاس 204 برگزارمی گردد.جبرانی درس تفسیر 2 استاد نیکیخوا روز شنبه مورخ  15 /9 /93  ازساعت 9 الی 30 /10 در کلاس 201 برگزار می گردد.


جبرانی درس مباحث اصول 1 و فقه 1 و آیین دادرسی استاد شهباز روز جمعه مورخ  30 /9 /93 از ساعت 45 /7  الی 30 /12 در کلاس 220 برگزار می گردد.


جبرانی  درس اصول فقه 4 و فقه 9 استاد شهباز روز جمعه مورخ 14 /9 /94 از ساعت 45 /7  الی 30 /12  در کلاس 220 برگزار می گردد.


جبرانی درس اصول فقه 3 استاد شهباز روز جمعه مورخ 7 /9 /93 از ساعت 30 /7 الی 11 در کلاس 220 برگزار می گردد.